Varför skapades Afferta

Mar 10, 2021

"Vi pratade med 100 företag" Läs om vår undersökning och hur det blev till Afferta

Guiden till rätt abonnemangsval

Feb 16, 2021

Står ni inför valet av nya mobilabonnemang till företaget?

Välkommen till AFFERTA

Feb 15, 2021

Många företag upplever det besvärligt att se över verksamhetens abonnemangsavtal.